Thần Đồng Diêm La

Thần Đồng Diêm La

Tác giả: Lý Tiếu Phật
Thể loại: Kiếm hiệp
Tình trạng: FULL
Cao sơn Thiếu Lâm tự Ở Thiếu Thất sơn, Hà Nam. Mái liền mái, tường liền tường, tường đỏ ngói xanh, tiếng chuông mỏ liên hồi chẳng dứt, dáng vẻ trang nghiêm, tiềm ẩn bên trong một khí phái vương giả của chốn lãnh tụ võ lâm quần hùng...
Truyện cùng thể loại