Thiếu Hiệp Hành

Thiếu Hiệp Hành

Tác giả: Lã Phi Khanh
Thể loại: Kiếm hiệp
Tình trạng: FULL
Thạch Phá Thiên tươi vui:
- Vậy thì chúng ta lên đường cho sớm.
Rồi thì từng cặp thi triển khinh công nhắm hướng Phong Lâm Độ chạy nhanh như gió.
Bọn người chẳng khác một đàn chim quần tụ trong buổi tà dương vừa khuất dưới dãy đồi xa..."
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại