Vô Chiêu Vạn Kiếm

Vô Chiêu Vạn Kiếm

Tác giả: Vô Danh
Thể loại: Kiếm hiệp
Tình trạng: FULL
Đại phái Thiếu Lâm đang kỳ nguy khốn cùng cực, trải qua gần sáu trăm năm tồn tại, kể từ đức Đạt Ma tổ sư khai môn lập phái chưa bao giờ gặp cảnh nào tương tự như thế này.
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại