Bác Sĩ Thiên Tài

Bác Sĩ Thiên Tài

Tác giả: Liễu Hạ Huy
Thể loại: Đô thị-Võng du
Tình trạng: FULL
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: vipvandan

Muốn cứu người sao? Học y đi.

Muốn giết người sao? Cũng là học y đi.

Muốn nắm giữ gia tài hàng tỉ, có quyền lực vô thượng trong tay sao?

Ta, có thể nắm giữ sinh mệnh của ngươi.
Chương mới nhất của truyện

Bác Sĩ Thiên Tài

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 31
1
Trang 1 / 31
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại