Cầu Bại

Cầu Bại

Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: Còn tiếp
Nguồn: Tàng Thư Viện


"Kiếm gồm ba cảnh giới: kiếm thể, kiếm khí và kiếm ý.

Kiếm thể, dùng thân hợp kiếm, thân tức là kiếm!

Kiếm khí, dùng khí ngự kiếm, khí hướng tinh không!

Kiếm ý, kiếm cùng ý hợp, thông hiểu chấp kiếm!

Tâm nguyện lớn nhất đời ta chính là dựa vào kiếm trong tay đánh bại toàn bộ thiên hạ, đem kiếm đạo chứng khắp chư thiên vạn giới, bỉ ngạn hư không..."

...

Kiếm tu Vân Hi vượt qua giới hạn thời không, du ngoạn đến nơi đây.

NHÂN LOẠI
Võ giả cấp 1 - 9 » Tiên thiên » Tông sư » Truyền Kỳ » Bán Thần » Thần Thoại » Thần Vương » Thần Hoàng » Thần Đế- Cấp 1 đến cấp 3: Võ giả sơ cấp.
- Cấp 4 đến cấp 6: Võ giả trung cấp.
- Cấp 7 đến cấp 9: Võ giả cao cấp.

- Thần Thoại: Thần thoại sơ cấp.
- Thần Vương: Thần thoại trung cấp.
- Thần Hoàng: Thần thoại cao cấp.
- Thần Đế: Thần thoại đại thành.MA THÚMa thú cấp 1 - 9 » Lãnh chúa » Quân vương » Truyền Kỳ » Sử Thi » Thần Thoại » Thần Vương » Thần Hoàng » Thần ĐếĐông Nhược Tuyết

Chương mới nhất của truyện

Cầu Bại

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 2
1
Trang 1 / 2
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại