Thiên Thánh

Thiên Thánh

Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: FULL
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vipvandan


Anh hùng gởi thân ở chiến trường.
Còn ta gởi thân chốn Thiên Đường.

Võ có thể thông thần, ý có thể thông thiên.
Thần ma ngạo thế, chư thiên vô hạn.
Bát cực thần điện, hùng bá vạn năm.
Tam giới song song, nhân thần chi chiến.

Chương mới nhất của truyện

Thiên Thánh

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 16
1
Trang 1 / 16
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại