Dương Thần

Dương Thần

Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: Còn tiếp
Nguồn: tangthuvien.com
Thể loại: Tiên hiệp

Người đang trong biển.
Thân thể là thuyền.
Linh hồn nhỏ bé là người ở trong thuyền
Thuyền chở người, vẫn hướng bờ đối diện chạy.
Tu luyện thân thể, là củng cố thân thuyền, vượt qua khổ hải?

Tu võ đạo thành nhân tiên.
Tu tiên đạo thành thần tiên.

"Luyện nhục" vũ sinh, "Luyện cân" vũ đồ, "Luyện bì mô" vũ sĩ, "Luyện cốt" vũ sư, "Luyện nội tạng" tiên thiên vũ sư, "Luyện cốt tủy" đại tông sư, "Hoán huyết" vũ thánh, "Luyện khiếu" nhân tiên.
Chương mới nhất của truyện

Dương Thần

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 10
1
Trang 1 / 10
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại