Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma ​

Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma ​

Thể loại: Đô thị-Võng du
Tình trạng: Còn tiếp
Tay phải cầm Thẩm Phán đại kiếm, tay trái vác ma súng Chế Tài . Ác ma lực thức tỉnh, lấy đạo của người trả lại cho người, một thợ săn làm cho ác ma nghe tên là sợ mất mật! Ở TOLG, Lý Phong vào vai Thợ Săn Ác Ma. Một trò chơi bình thường như thế nào lại ẩn chứa tầng tầng nguy cơ? Hắn có thể vượt qua? Đáp án đều ở [ Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma ].
Truyện cùng thể loại