Quỷ Dị Hồ Sơ

Quỷ Dị Hồ Sơ

Tác giả: Cầu Vô Dục
Tình trạng: Còn tiếp
Trong hệ thống công an tồn tại một chi tiểu đội hiếm ai biết, đừng nói dân chúng bình thường, mà ngay cả đại bộ phận viên chức công an cảnh sát cũng chưa từng nghe thấy. Tiểu đội trực thuộc Cục công anh Tỉnh thành, nhưng đối với bên ngoài Cục công an cũng không thừa nhận sự tồn tại của chi tiểu đội này, bởi vì tiểu đội này chuyên môn xử lý một vài sự tình kỳ lạ mà khoa học hiện nay khó có thể giải thích được, thừa nhận tiểu đội này tồn tại, chẳng những đi ngược lại tôn chỉ bài trừ mê tín phong kiến của chính phủ, mà còn làm cho dân chúng càng thêm khủng hoảng.

Tiểu đội hiện tại gồm năm đội viên, ba nam hai nữ, vì lý do giữ bí mật, không thể công khai tên thật của bọn họ, chỉ có thể dùng danh hiệu xưng hô, bọn họ theo thứ tự là: Lực Sĩ, Linh Khuyển, Quỷ Đồng, Thiên Thư, còn có tôi – đội trưởng Thiên Cơ.

Dân chúng bình thường có lẽ cả đời cũng chỉ sẽ gặp một hai sự kiện kỳ lạ mà thôi, thậm chí cả đời cũng không gặp. Nhưng ở một nơi biển người đông đúc đến hàng tỉ người như thế này, nếu không có những sự tình kỳ lạ phát sinh, đây mới thực sự là kỳ lạ. Cho nên, tôi cùng các đội viên viên của mình mỗi năm đều bận rộn không ngừng.

Đoạn thời gian trước, Thiên Thư chỉnh lý lại hồ sơ các vụ án cũ, tôi lại từ trong những hồ sơ đã chỉnh lý này lọc ra một vài hồ sơ ly kỳ quái dị chỉnh lý lại lần nữa...
Truyện cùng thể loại