Yêu Hoàng Thái Tử

Yêu Hoàng Thái Tử

Tác giả: Đế Yêu Hoàng
Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: Còn tiếp
Khẩu năng thôn nhật nguyệt,

Tay khả trích tinh thần.

Vấn quân hà năng nhĩ?

Nhất khí phản đạo chân.

Ngực ngưng ngũ khí thần,

Đỉnh đầu tam hoa tụ.

Mạc ngôn tỳ phù dã hám thụ,

Dám hướng trường không vũ cuồng đao!
Truyện cùng thể loại