Xuyên Việt Tiếu Ngạo Giang Hồ

Xuyên Việt Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả: Ảnh Huyền
Tình trạng: Còn tiếp
Nhạc Phong xuyên việt trở thành Nhạc Bất Quần nhi tử, vì thay đổi tiểu thuyết Vận Mệnh ở trong phái Hoa Sơn , hắn bắt đầu phấn đấu tu luyện.

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Cùng Đông Phương Bất Bại so sánh tốc độ, cùng Phong Thanh Dương so kiếm pháp, cùng Nhậm Ngã Hành so nội lực.

"Ai không để cho ta sống tốt, ta liền cho làm hắn sống không được", Nhạc Phong nói với chính mình .
Truyện cùng thể loại