Thánh Tiên

Thánh Tiên

Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: Còn tiếp
Kế thừa Trấn Nguyên đại tiên, muốn tu nhục thể thành thánh...

Hãy xem thiếu niên ngây thơ thành tựu tiên chi thánh giả như thế nào...
Truyện cùng thể loại