Cửu Chuyển Kim Thân Quyết

Cửu Chuyển Kim Thân Quyết

Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: Còn tiếp
Một lần ngẫu nhiên cứu người,

Mà được tiếp nhận truyền thừa của thượng cổ đại thần vô đích,

Khiến Long Vô Danh từ một đứa trẻ mồ côi thành một cường giả tu chân giới.

Đón xem Long Vô Danh như thế nào mang theo các huynh đệ của mình ở Nhân Gian, Tu Chân giới, Tiên giới, Thần giới nhấc lên tinh phong huyết vũ.

Sáng tạo ra một sự tích truyền kỳ, cuối cùng trở thành một thiên tôn đại năng.
Truyện cùng thể loại