Vu Chiến Thiên Hạ

Vu Chiến Thiên Hạ

Tác giả: Lao Yến
Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: Còn tiếp
Đến từ thời kỳ man hoang cổ đại, Lâm Thiên dựa vào một đoàn hỏa diễm quỷ dị cùng một bộ công pháp tu luyện không giống người thường, tại Tu Chân giới dựa vào một chút tiểu vận khí lăn lộn trên giang hồ....

Tu vu, tu tiên, luyện thể ....

"Kiếm tu dùng phi kiếm là lợi hại ư?"

"Hừ, có bản lĩnh tại trên thân thể của ta đồng dạng thử xem ··· "

"Yêu tộc thân thể cường đại ư?"

"Đến đây, so xem ai hơn ai..... "
Truyện cùng thể loại