Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Thể loại: Đô thị-Võng du
Tình trạng: Còn tiếp
Một cao thủ tuyệt thế ở trong núi, một miếng ngọc thần bí có thể biết trước được tương lai... tin tin tin

Lâm Dật là một học sinh bình thường, có điều hắn được người khác nhờ cậy làm một trọng trách, đó chính là phải cửa hoa hậu giảng đường. Buồn cười chính là đây là lênh của ông già hoa hậu giảng đường!

Mặc dù Lâm Dật không chịu qua lại với vị tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi hắn không thể không từ nơi xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn là lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy tùy tùng ngưu B nhất trong lịch sử ra đời.

Hãy xem vị tùy tùng này làm sao cưa được đại tiểu thư...

Quyển sách có chút thuần... cũng có chút ái muội...
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại