Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Kiếm hiệp
Tình trạng: FULL
Nhìn dáng cách đau khổ của người bạn tâm giao , Lý Tầm Hoan càng cảm thấy bi thương vô hạn.
Chỉ có những người có yêu , biết yêu , đã thông cảm một cách sâu xa chân giá trị của ái tình , mới thấy được nỗi thống khổ của những người nặng mang lấy nó .
Tiếng sáo còn văng vẳng nhưng chính cái chìm cái nổi ấy càng khiến cho người nghe nặng trĩu thương tâm .
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại