Tử Quải Ô Cung

Tử Quải Ô Cung

Tác giả: Tư Mã Tử Yên
Thể loại: Kiếm hiệp
Tình trạng: FULL
Bạn đang đọc truyện Tử quải ô cung của tác giả Tư Mã Tử Yên trên website đọc truyện online. Thái Sơn! Xưa kia là Đông Nhạc, thuộc một trong năm đại danh sơn Trung Nguyên, núi cao ngàn trượng, trên có rất nhiều chùa cổ, người xưa có câu: “Lên Thái Sơn sẽ thấy thiên hạ bé” đủ biết ngọn núi này cao đến dường nào.
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại