Điêu Cốt Sư

Điêu Cốt Sư

Thể loại: Đô thị-Võng du
Tình trạng: FULL

Nguồn:Truyện Của Tôi

Thể loại:Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng

Là môt Điêu Cốt sư nhưng nàng lại gọi cho mình là Luyện Cốt sư.

Nàng có thể biến xương cốt trở thành nhiều thứ như dụng cụ, công cụ, trang sức... thậm chí là vũ khí có cốt linh mạnh mẽ.

Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện.
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại