Ma Thần Quỷ Kiếm

Ma Thần Quỷ Kiếm

Tác giả: Giả Cổ Long
Thể loại: Kiếm hiệp
Tình trạng: FULL
Đó là Kim Ngạo Thiên.
Chỉ mỗi cái tên đó thôi, người ta cũng có thể đoán biết Kim Ngạo Thiên là người như thế nào rồi. Tục danh thường nói lên bản chất mà. Y tự cho mình cái tên Ngạo Thiên, nếu đúng như thế thì y mới đúng là kẻ ngạo mạng coi trời bằng vun. Còn nếu đó là cái tên do song đường để lại thì cũng châm chước cho y phần nào.
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại