Tình Sử Vương Chiêu Quân

Tình Sử Vương Chiêu Quân

Tác giả: La Lan
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: FULL
Hồi 1 Giấc Mộng Đêm Trung Thu
Đời nhà Hán, sau khi Hán nguyên đến lên ngôi thì thiên hạ thái bình thịnh trị, bách tính an cư lạc nghiệp, triều thần và quan lại đia. phương đều lo nhiệm vụ cuả mình . Do đó bên ngoài thì lân bang không dám dòm ngó, bên trong thì không có trộm cướp, toàn quốc được sống những ngày yên vui.
Nhưng sau đó thì Hán Nguyên đế lại tin dùng một kẻ gian thần là Mao Diên Thọ, tham lam gian ác, không chuyện gì mà không dám làm.
Truyện cùng thể loại