Thể loại:
Tình trạng:
Sau khi cha của Migiwa qua đời thì bí mật của Gunji và cha của cậu bị Migiwa dùng làm mồi nhử cho những cuộc làm tình "hành xác" Gunji, theo di nguyện của cha cậu thì Gunji phải ở lại bên Migiwa làm người giám hộ cho cậu cho tới khi đủ tuổi thừa kế nhà hàng . MIgiwa muốn làm ông chủ của Gunji và buộc Gunji phải làm theo lệnh của mình.