Cho Đến Cuối Thế Giới

Cho Đến Cuối Thế Giới

Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: FULL

Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn

Có lúc trong thâm tâm tôi thật sự hi vọng chuyện vào năm 2012 chưa từng xảy ra, như vậy tôi mới có lý do gặp lại anh.

Cho đến ngày tận cùng của thế giới.

~~~~~~~~~~

Có lúc tôi thật sự hy vọng chuyện vào năm 2012 chưa từng xảy ra, như vậy tôi mới có lý do gặp lại anh.
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại