Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Tác giả: Ngũ Diệp Đàm
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: Còn tiếp
Số chương: 119 chương.

Thể loại: trùng sinh, cổ đại.
Từ ngày xưa nữ chi chốn hoàng tộc đã định sẵn là quân cờ trong tay người khác không được quyền lựa chọn hạnh phúc của mình.
Nàng là Minh Lạc cũng không tránh khỏi số phận này, nàng bị chính cô mẫu thái hậu gả cho Túc vương- tay cầm trọng binh.
Ngày Túc vương đăng cơ cũng là ngày mạng nàng kết thúc.
Trùng sinh về năm 15 tuổi, nàng còn là khuê nữ.
Đời này nàng sẽ không làm quân cờ cho người khác.
Túc vương: ngươi không gả cũng phải gả.
Truyện cùng thể loại